Vyhlásené výberové konanie 2P/2017 - Termín podávania žiadostí do 7.12.2016

Vyhlásené výberové konanie 2P/2017 - Termín podávania žiadostí do 7.12.2016

15.11.2016      Vážení uchádzači o vstup do Ozbrojených síl SR, aktuálne prebieha výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov - 2P/2017 - čakateľ roty základného výcviku.      Žiadosť spolu s kompletnými požadovanými dokladmi je potrebné predložiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 7. decembra 2016. Výberové konanie je uverejnené v sekcii "Výberové konania" Bližšie informácie o funkciách získate v sekcii "Okruh predu...

Ako sa stať vojakom ...

Ako sa stať vojakom ...
02.12.2016 Nielen o tom „ako začať kariéru profesionálneho vojaka“, ale aj o tom, čo tomu predchádza, rozprávali príslušníci Regrutačnej skupiny Prešov, Personálneho úradu Ozbroj...

Prezentácia - Staň sa profesionálnym vojakom - lekárom

Prezentácia - Staň sa profesionálnym vojakom - lekárom
28.11.2016 Dňa 30. novembra 2016 o 14:15 hod. sa v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, poslucháreň A uskutoční prezentácia o možnosti stať sa vojenským lekáro...

Vyhlásené výberové konanie - 3DS/2017 Dočasná alebo stála štátna služba - Termín podávania žiados...

Vyhlásené výberové konanie - 3DS/2017 Dočasná alebo stála štátna služba - Termín podávania žiadostí do 14.12.2016
15.11.2016      Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a do...

Prezentácia - Staň sa profesionálnym vojakom - lekárom

Prezentácia - Staň sa profesionálnym vojakom - lekárom
10.11.2016 Dňa 29. novembra 2016, v čase 13:00 hod. sa v priestoroch Lekárskej fakulty KOŠ poslucháreň P4, uskutoční prezentácia k možnosti stať sa vojenským lekárom – profesioná...

Vyhlásené výberové konanie 1K a 2K - Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Li...

Vyhlásené výberové konanie 1K a 2K - Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši - Termín podávania žiadostí 1K do 16.3.2017 a 2K do 21.4.2017
07.11.2016 Vážení záujemcovia o štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v akademickom roku 2017/2018, aktuálne prebiehajú výberové konania na obsadenie voľných fu...
Ďalšie správy >>

Infoservis:

Skočiť na menu